Wittner Mária emlékezete

Wittner Mária emlékezete

Wittner Mária emlékezete

  1. június 9. – 2022. szeptember 14.

 

Elment a minden élők útján a nemzet nagyasszonya, Wittner Mária. Nehéz sorsot szánt neki a Teremtő, de azt hittel, emelt fővel viselte, soha nem adva fel elveit. Példát mutatott nekünk hazaszeretetből és Isten iránti hűségből. A cselekvés asszonya volt, aki a leghitelesebben tudta tolmácsolni 56’ örökségét szóban, írásban és tettekben egyaránt.

Több, mint két évtizedes, szoros barátság kötött össze bennünket, amely akkor kezdődött, amikor először tartott előadást Dadon a Polgári Kör szervezésében. Hálát adok a Teremtőnek, hogy barátságába fogadott. Közösen megnyitott kiállítások, rendezvények, családi események és hosszú beszélgetések sora kötött össze bennünket, amelynek most vége szakadt. Pedig mennyi közös tervünk volt még a jövőre nézve!

Az 56’-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának tiszteletére a Pesti Vigadó Galériájában közösen nyitottuk meg Görgényi István emlékkiállítását 2021 október 22-én. A megnyitón elmondott beszédét ezen a linken lehet megtekinteni. Az évforduló tiszteletére megjelentetett művészeti album részére készült írása itt olvasható, valamint a művészeti albumba beválogatott verse itt tekinthető meg.

Legyen áldott emléke! Életművének emlékezetét ápolni és megőrizni kötelességünk!

 

Szücs Attila

 

 

Wittner Mária köszöntése az Eurotrade Galéria Görgényi kiállításán 2018-ban

Share this post

(+36)34/556-655